Templomunk története

Homrogd település hagyományosan görög katolikus múltú falu, melynek   lakossági összetétele az elmúlt század végéhez közeledve megváltozott, a római katolikus hívek száma megnövekedett ahogyan ezzel együtt a saját templomra való igényük is. Többszöri próbálkozás után   2005-ben ismét felmerült a római katolikus templom építésének gondolata. A gondolatot elhatározás követett aztán főpásztori áldással elkezdődött a tervezés. A Lélek indítására,  az Eucharisztia évében megálmodott templom titulusának választott Krisztus Teste és Vére templom alapkövét 2006 szeptember 10-én Ft. Seregély István érsek főpásztor tette le és engedélyezte a munkák elkezdését. 5 év fáradságos munka után 2011 október 22-én  Ft. Ternyák Csaba érsek úr megáldotta és a hívek rendelkezésére bocsátotta a templomot. Az épületegyütteshez tartozó közösségi tér és plébánia rá egy évre készült el, így sor kerülhetett a plébánia megalapításra is, melyet 2012-ben az Egri Főegyházmegye   jóváhagyott és engedélyezte a Felsővadászra kinevezett plébános átköltözését a homrogdi plébániára. Így vált a Krisztus Teste és Vére  Homrogdi Római Katolikus Templom és Közösségi Ház a 21 települést összefogó központi plébániájává. A modern multifunkcionális épület teret enged nemcsak a liturgikus vallásos tevékenységnek, hanem számos szellemi,  kulturális, közösségi  eseménynek. 2017 szeptemberétől különösen kiemelt módon kap hangsúlyt a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület. Mint az ország egyetlen Krisztus Teste és Vére tiszteletére épült temploma kiemelkedő példával szeretne előjárni a készületben, ezért rendezvények sokaságával kíván a régióban élők számára segítséget nyújtani a három év során, hogy valóban méltó módon felkészült lélekkel ünnepelhessünk 2020-ban.